gfdfgdgfdfgdfgdfgdgfdfgdfgdfgd
حوزه لجستیک از حیث هزینه، زمان بندی، ایمنی و قابلیت اطمینان نقش بسیار تعیین کننده ای در یک فعالیت بازرگانی دارد. صحت مدیریت این حوزه نه تنها موفقیت و منافع فعالیت تجاری را تضمین می نماید، بلکه در رشد، توسعه و رقابت آن در بازار هدف نیز می تواند نقش کلیدی ایفا نماید. ما در گروه الرافدین با آگاهی از این امر، خدمات بسیار ویژه ای به مشتریان ارائه می دهیم.
 


هماهنگی همه چیز را به ما بسپارید!گروه الرافدین متخصص ارائه خدمات حمل و نقل به صورت door-to-door  از سراسر دنیا به عراق و بالعکس، و همچنین حمل داخلی در عراق می باشد . ما با بهره گیری از دانش جغرافیایی و مهندسی نیروهای بومی خود در مناطق مختلف، انبار و دفاتر کاری در نقاط مهم (تهران، بغداد، اربیل، شلمچه، پرویزخان، باش